سايه صبور

غربت

غربت آن نیست که تنها باشی

فارغ از غصه و غمها باشی

روز و شب خزان باشد و تو

در غم  رویش گلها  باشی

روز و شب طوفان باشد و تو

در غم دیدن دریا باشی

غربت آن است که چون من و دل

در میان  همه  تنها   باشی

تو ، من ، ما ... می رویم تا عاشقانه ترین احساس نیاز را بر تارک آسمان جاودانه کنیم، آب ... این مظهر روشنی و نور در وضوئی خالصانه همراهیمان میکند و سجاده سبز آشنا را پهن میکنیم . اینک همه چیز مهیای تولد روشنی هایمان است ... قامت ببندیم ........الله و اکبر  الله و اکبر ..... امشب راه آسمان باز است . بیائیم و دستانمان را به سویش دراز کنیم و خالصانه بر جایگاه بی ریایی بر یاران همدل بر مردمان نیازمند بر بیماران دردمند و همه و همه ی گرفتاران دعا کنیم . بیایید برای یکدیگر بستر خورشید عشق را پهن کنیم و هم را دعایی کنیم و دریابیم .

آری : بنی آدم اعضای یکدیگرند            که در آفرینش ز یک گوهرند

بیاییم و معنی این بیت را عمیق بر جان و دل بنشانیم.

   + مامانی هستی ص.آ. ; ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس