سايه صبور

اشک

ای اشک مقدس ! سلام خالصانه مرا بپذیر , تو ای اشک ! عصاره وجودی ، تو آتشفشان قلب سوزانی که می جوشی و می سوزی و در دیدگاه انسان ، به عالم وجود قدم می گذاری .
ای اشک ! ای انیس شب های تار من ،
ای آنکه در اوج صعود به سوی معراج مرا همراهی کردی .
ای آنکه در سخت ترین درد ها و کشنده ترین غم ها  قلب مجروحم را تسکین بخشیده ای.ای آنکه وجودم را تطهیر کردی و مثل طفلی معصوم از گناهان پاکم نمودی .
ای آنکه مرا ذوب کردی و کیمیا صفت وجود خاکیم را به خدا رساندی .
ای آنکه درد را به لذت مبدل کردی و غم را به عرفان سوق دادی .
ای آنکه مرا سوزاندی و خاکستر وجودم را در کهکشان ها پخش کردی .
ای آنکه مرا نیست کردی ! از خودخواهی و خودبینی نجاتم دادی , مرا به مرحله فنا رساندی که جز خدا نبینم , جز خدا نگویم و جز خدا نخواهم !

 ( برگرفته از نیایش های شهید چمران )


خیلی خسته ام  از اینهمه بی انصافی و ریا و دروغهای پنهان و آشکار که می بینی و میدانی و اجبار در سکوت داری . 

مشرق و مغرب از آنِ خداست .
و به هر سو رو کنید ، خدا آنجاست . خداوند بی نیاز و داناست
بقره 115

اینجا   را هم بخوانید

                                   

   + مامانی هستی ص.آ. ; ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس